Život farskej rodiny

1.farský letný tábor 06.07. – 10.07.2015

Tááák a je to za nami! Posledný táborový deň sa niesol v ŠPORTOVOM DUCHU. Vstúpili sme doň opäť spoločnou rannou modlitbou v kostole. Po nej sme si zopakovali, čo sme sa za celý týždeň naučili a zároveň sme vyhlásili súťaž o najkrajšie vymaľovanú omaľovánku. Odborná porota porozdeľovala výhercom cukríky, no tie sa aj tak ušli každému.

Presunuli sme sa von a pri rôznych disciplínach sme sa ponaháňali, vykričali a nasmiali. Keďže sme vyhladli, utekali sme si vychutnať úžasné palacinky od našej farníčky p. Evky  Sopkovej, za ktorú sme sa boli v kostole pomodliť a samozrejme jej patrí úprimné Pán Boh zaplať. Po dobrom obede sme opäť pokračovali v hrách, kde si každý našiel to svoje. Starší nohejbal, volejbal, či futbal a mladší škôlku, či vrchnákový basketbal. Z vrchnáčikov sme si postavili Pannu Máriu, pomodli sme sa desiatok ruženca a každý účastník dostal na pamiatku certifikát. Tešil nás tento spoločne strávený čas a veríme, že sa stretnem opäť o rok a snáď v ešte väčšom počte! L.K.
Farský tábor_52Farský tábor_53Farský tábor_51Farský tábor_54

Aj predposledný, 4. deň tábora je za nami. Spoločne sme ho začali rannou svätou omšou v našom farskom kostole. Na pláne sme dnes mali turistiku, ale ešte predtým sme už klasicky museli začať stolným futbalom. Na cestu sme sa ešte posilnili výbornou čerešňovou bublaninou a vybrali sa na Košiarny briežok. Skratkou – neskratkou sme nakoniec dorazili na miesto a všetci sa nadšene rozutekali k preliezkam. Zahrali sme si hry, pozreli si výhľad z vyhliadkovej veže, ponaháňali sa za loptou. Keďže nám čas opäť rýchlo ubehol, vychutnali si ešte nakoniec kofolu a ponáhľali sa domov.
Farský tábor_42Farský tábor_43Farský tábor_44Farský tábor_45Farský tábor_41

A je za nami aj tretí deň nášho detského tábora. Po rannej modlitbe sme sa v sakristii kostola na tému LITURGIA naučili rozoznávať jednotlivé bohoslužobné predmety a liturgické farby. Pozreli sme si aj „šatník“ duchovného otca, ktorý nám vysvetlil, kedy sa aká farba používa. Keďže sme sa rozhodli, že si dnes obed pripravíme vlastnými silami, bolo načase začať. Pri príprave pomáhal každý – strúhaním, krájaním, miešaním, ale aj ochutnávaním. Nadšení, ale hlavne hladní, sme sa tak potom mohli vrhnúť na pizzu a sladké Rafaello. Aby sme však neleňošili, vybrali sme sa na krátku prechádzku. Cestou na kopec sme pozbierali najkrajšie šišky a kamienky a hore sme si pokladali vlastný ruženec. Pomodlili sme sa a utekali dolu kopcom, ukryť sa čo najskôr pred horúcim slnkom. Na parkovisku sme sa ešte ponaháňali za loptou a opäť sa plní zážitkov rozutekali domov. Tešíme sa na všetkých opäť zajtra ! L.K.
Farský tábor_31Farský tábor_32Farský tábor_33Farský tábor_34Farský tábor_35

Aj druhý deň tábora sme sa spoločne zišli najprv v kostole, aby sme prosili o pomoc a ochranu našu patrónku Fatimskú Pannu Máriu, a potom sme si krátkou rozprávkou priblížili tému dňa – FATIMU. Naučili sme sa modlitbu a a vyrazili na púť do Levoče. Naši najmenší šli hore autom a my väčší sme vyrazili. Po ceste sme sa stihli pomodliť aj ruženec, ktorý sme obetovali za našu farnosť, duchovného otca, mamky a ockov, a tiež za tých, ktorí s nami dnes neboli, ale každý si mohol pridať aj vlastný úmysel. V chráme Navštívenia Panny Márie na Levočskej hore sme potom spoločne slávili svätú omšu. Vybláznení po naháňačkách a skrývačkách sme sa na pozvanie duchovného otca zastavili na zmrzline, aby sme sa aspoň trochu osviežili v tento horúci deň. Deň sme zavŕšili opekačkou u rodiny Marcinčinovej, ktorým za ich prijatie patrí úprimné Pán Boh zaplať! L.K.
Farský tábor_21Farský tábor_22Farský tábor_23Farský tábor_24 Farský tábor_25

1. deň farského tábora sa našou témou stala CIRKEV. Spoločne sme začali v kostole, kde sme sa modlili za to, aby sme mohli duchovne naplno prežiť tento spoločný čas. Keďže sme sa niektorí videli po prvýkrát, hrou sme zistili naše mená a mohli sme sa venovať téme. Duchovný otec nám v krátkej katechéze vysvetlil, aké stupne Cirkvi poznáme – domácu, farskú, diecéznu a svetovú. Aby však neostalo len pri slovách, vybrali sme sa navštíviť zástupcu našej diecézy – otca biskupa Štefana, ktorému sme zároveň poblahoželali k narodeninám a odovzdali mu darček s prianím, ktorý sme vyrobili. Náš duchovný otec nám potom ukázal ako to vyzerá na Spišskej kapitule, prezreli sme si Katedrálu sv. Martina, či cintorín, kde je pochovaný aj otec biskup František Tondra. Ako bonus sme si užili trampolínu, z ktorej sa nikomu nechcelo odísť.  Vyhladnutí sme sa zastavili na salaši, vychutnali si halušky, palacinky a pirohy, užili sme si preliezky. Po spoločnej modlitbe sme sa unavení, ale plní zážitkov, vrátili domov. L.K.

Farský tábor_11   Farský tábor_12Farský tábor_13Farský tábor_14

11. rozhlasová púť Rádia Lumen – Krakow

Dňa 9. mája 2015 sa naša farnosť zúčastnila 11. celoslovenskej rozhlasovej púte do Svätyne Božieho Milosrdenstva v Krakowe – Lagievniky. Púte sa zúčastnilo množstvo veriacich, najmä zo Slovenska, ale aj z Poľska. Ešte pred sv. omšou sme sa mohli vyspovedať. Hlavným programom bola svätá omša, ktorú celebroval košický arcibiskup Mons. Bernard Bober. Po svätej omši sme mali prestávku na obed a na návštevu pamiatok – Výhľad z rozhľadne, Slovenská kaplnka v bazilike, kláštor Kongregácie sestier Panny Márie Milosrdnej, Centrum Jána Pavla II… Čas nám svojou hudbou a spevom príjemne vyplnili Kapucíni a Stanley. O 15:00 hod sme sa všetci spoločne pomodlili Korunku Božieho milosrdenstva vo viacerých jazykoch. Keďže nám prialo aj počasie, tohoročná púť bola veľmi vydarená a už teraz sa tešíme na ďalšiu. My mladí pozývame mladých na toto milostiplné miesto. Pevne veríme, že sa vrátite obdarení a povzbudení ako sme sa vrátili my.
T.G.
Krakow 2015_1Krakow 2015_2Krakow 2015_6 Krakow 2015_3 Krakow 2015_4 Krakow 2015_5

Hraná krížová cesta – 27.03.2015
V posledný piatok pred Veľkým týždňom sme mali možnosť zúčastniť sa hranej krížovej cesty, ktorú si pre našich farníkov nacvičili deti a mládež z Ferčekoviec pod vedením pani katechétky Zuzky Kaščákovej. Za sprítomnenie Ježišovho utrpenia im patrí veľká vďaka.

Pred Pilátom Pred Pilátom 2 Pred Pilátom 3 Bičovaný KrizCesta-9 KrizCesta-10 KrizCesta-11 KrizCesta-13 KrizCesta-14 KrizCesta-16 KrizCesta-17 KrizCesta-18 KrizCesta-19 KrizCesta-20 KrizCesta-22 KrizCesta-23 KrizCesta-25 KrizCesta-26 KrizCesta-27 KrizCesta-28 KrizCesta-29 KrizCesta-30 KrizCesta-33 KrizCesta-34 KrizCesta-37 KrizCesta-38 KrizCesta-40

Naše zboristky
Prejavom viery sú aj naše skutky. Dievčatá zo speváckeho zboru vo filiálnom kostole sv. Cyrila a Metoda tú svoju dokázali. V silnom ľadovom vetre pomohli na sviatok Zjavenia Pána upratať sneh okolo kostola. Pán ich za to iste odmení.
Ale čo myslíte – zíde sa nás pri takejto ,,brigáde“ okolo kostola viac? Čo vy na to, chlapi a  chlapci?
Zboristky brigádničky_3 Zboristky brigádničky_1 Zboristky brigádničky_2

Zjavenie Pána 2014 v Novoveskej Hute
Boh si osobne vedie každého človeka, ktorý ho hľadá. Troch mudrcov Boh oslovil a viedol prostredníctvom hviezdy. I každému z nás posiela ,,hviezdu“. Či už sú to zvláštne životné okolnosti, dobré skúsenosti, ale i choroba či utrpenie.Môže to byť aj nejaký človek, ktorý nám posvieti na kuse životnej cesty.Pre veriacich z filiálky Novoveská Huta sa na sviatok Zjavenia Pána stali takými hviezdičkami Simona, Soňa, Kamila a Lenka z farnosti Spišská Kapitula. Svojou hrou na husle, basu, harmoniku a spevom vyzdvihli krásu vianočného obdobia. Sviatočne vyzdobeným hutňanským kostolom sa niesol spev aj veriacich, ktorí sa k mladučkým hudobníčkam postupne pripájali. Hoci mnohé hrdlá zvieralo dojatie, nikomu to neprekážalo. Betlehemská hviezda žiarila v očiach i srdciach Hutňancov…
Zjavenie Pána 2014_N.Huta_5Zjavenie Pána 2014_N.Huta_1Zjavenie Pána 2014_N.Huta_2Zjavenie Pána 2014_N.Huta_3 Zjavenie Pána 2014_N.Huta_4

Advent a Vianoce 2014 v Novoveskej Hute
Advent
(adventný veniec v Novoveskej Hute)
Náš život je neustálym očakávaním, prípravou na stretnutie, prípravou na príchod. Náš život je neustálym adventom. Sme ,,ľudom,  ktorý žije a putuje v temnotách“. Temnota nenávisti, nespravodlivosti, násilia a choroby ohrozuje život na tejto zemi. Každý z nás zažíva nepokoj, uponáhľanosť, alebo opustenosť, všednosť a nudu ako svoj trpký osud. Preto s túžbou očakávame definitívny príchod nášho Záchrancu – Ježiša Krista.
(podľa sv. Bernarda z Clairvaux)
V advente vzhliadame k Svetlu, mocnejšiemu ako všetka temnota. Preto na venci, ktorý je symbolom víťazstva a radosti, postupne zapaľujeme sviece. Svetla tak na ňom od nedele k nedeli pribúda. Toto svetlo symbolizuje Svetlo, ktoré Boh daroval každému človekovi: Ježiša Krista.
,,Ja som svetlo sveta. Kto mňa nasleduje, nebude chodiť v temnotách…“ (Jn 8,12)
Advent 2014_N.Huta
Vianoce (jasličky a betlehem vo filiálnom kostole v Novoveskej Hute)
Boh sa skutočne stal človekom v svojom Synovi a narodil sa z Panny Márie. Práve toto narodenie, neskôr utrpenie, smrť na kríži a vzkriesenie boli v ľudských dejinách vrcholom Božieho zjavenia o sebe. Neviditeľný Boh sa zjavil v Kristovom človečenstve. Boh už nemohol zájsť ďalej vo svojom priblížení sa človeku. (podľa sv. Jána Pavla II.)
Na líniu narodenia, smrti na kríži a prítomnosť živého Boha na oltári, naznačenou aj výzdobou filiálneho kostola sv. Cyrila a Metoda v Novoveskej Hute, nás vo svojich vianočných homíliách upozorňoval aj náš duchovný otec. Pripomínal, že ten ktorého narodenie s radosťou a láskou oslavujeme, sa z ešte väčšej lásky vydá za nás na kríž. A čo už môže byť väčšou láskou ako to, že sa nám denne dáva v kúsku chleba na oltári…
Vianoce 2014_N.Huta_2  Vianoce 2014_N.Huta_4Vianoce 2014_N.Huta_3 Vianoce 2014_N.Huta_5
Vianoce 2014_N.Huta_1

Vianoce 2014 vo farskom kostole Ferčekovce

Na Štedrý deň 24.12.2014 pri rannej sv. omši vo Ferčekovciach skauti zo 75. zboru o.b. J. Vojtaššáka zo Sp. Novej Vsi priniesli betlehemské svetlo. Po sv. omši sme si ho odpálili a priniesli do našich domovov.
…a tak po adventnom období bolo slávenie narodenia Pána Ježiša už celkom blízko…
Betlehemske svetlo 2014_1  Betlehemske svetlo 2014_2Betlehemske svetlo 2014_3Betlehemske svetlo 2014_4
Posledné adventné týždne  naše deti spolu so Zuzkou Kaščákovou sa pripravovali na jasličkovú pobožnosť.  25.12.2014 sme sa spolu s nimi vrátili do chvíľ spred 2000 rokov, v ktorých sme si pripomenuli udalosť narodenia P. Ježiša v Betleheme. Duchovný otec zapojil do diania aj ostatné deti a tiež dospelých. Na konci pobožnosti požehnal všetky prítomné deti aj ich rodičov.
…radosť, rodinná atmosféra, utužovanie vzťahov…to bolo charakteristické pre túto milú udalosť
Jasličková pobožnosť 2014_1Jasličková pobožnosť 2014_11Jasličková pobožnosť 2014_2Jasličková pobožnosť 2014_3Jasličková pobožnosť 2014_4 Jasličková pobožnosť 2014_5Jasličková pobožnosť 2014_6Jasličková pobožnosť 2014_7Jasličková pobožnosť 2014_8Jasličková pobožnosť 2014_9Jasličková pobožnosť 2014_10

Sv. Mikuláš 2014

…tak predsa k nám zavítal…
Po sv. omši za účasti detí 5.12.2014 zavítal do farského kostola na Ferčekovciach Sv. Mikuláš. Po spoločnej modlitbe s deťmi a po prednese detských básničiek  ich obdaril sladkosťami. Svojou prítomnosťou potešil malých ale aj veľkých.
…a takto to u nás vyzeralo…
Sv.Mikuláš_10Sv.Mikuláš_2  Sv.Mikuláš_1 Sv.Mikuláš_13 Sv.Mikuláš_14 Sv. Mikuláš_11 Sv.MIkuláš_12   Sv.Mikuláš_3 Sv.Mikuláš_4 Sv.Mikuláš_9 Sv.Mikuláš_6Sv. Mikuláš_7Sv.Mikuláš_5

Šaštín – 17.08.2014

  Z príležitosti Roku Sedembolestnej Panny Márie (SPM), za ktorý Konferencia biskupov Slovenska vyhlásila v januári rok 2014, sme v nedeľu, 17. augusta, podnikli farskú púť do národnej baziliky SPM v Šaštíne – Strážach. Zraz pútnikov bol rozličný podľa miesta nástupu, vo Ferčekovciach to bolo o 4.30 ráno a kto sa primerane neobliekol, bolo mu chladno. Po nastúpení všetkých účastníkov púte sme sa pomodlili za šťastnú cestu na orodovanie sv. Kryštofa, patróna pútnikov. Zastávku sme mali v Žiline a po päťhodinovej ceste sme dorazili do cieľa. V našej prekrásnej národnej bazilike sme sa pomodlili ruženec, duchovný otec Ľubomír s asistenciou vdp. Pavla Garbiara a ďalšieho kňaza odslúžili sv. omšu, po ktorej sme si vypočuli vyčerpávajúci historicko-kultúrny výklad spojený s existenciou baziliky SPM. Po krátkom presune do Holíča nás privítal správca tamojšej farnosti, vdp. František Vikartovský, rodák z Novoveskej Huty, ktorý si pre nás pripravil naozajstnú, niekoľkochodovú hostinu, po ktorej nás sprevádzal po farskom dvore. V kostole sme sa pomodlili korunku Božieho milosrdenstva a vdp. František nás potom zaviedol do neďalekého najstaršieho zachovaného kostola v strednej Európe, do kostola sv. Margity Antiochijskej, kde sme opäť dostali výklad tejto kultúrno-historickej pamiatky, predovšetkým duchovného významu. V závere púte sme sa Ferkovi – ako je často pomenúvaný –  poďakovali a rozlúčili sme sa.
Aj tento deň bol spomedzi daždivých dní výnimočný svojím slnečným počasím. Cestou späť sme sa v autobuse pomodlili svätý ruženec s úmyslom vďaky za prežitý čas a celý autobus sa neskôr rozospieval mariánskymi piesňami. Domov sme sa vrátili s bohatým duchovným zážitkom o pol desiatej večer.
L.F.
Sastin_17.08.2014_1Sastin_17.08.2014_2Sastin_17.08.2014_3Sastin_17.08.2014_4

Karmelská P. Mária  –  Schulerloch – 16.07.2014

            V stredu, 16. júla 2014 po prvýkrát putovala naša farská rodina do neďalekej kaplnky karmelskej Panny Márie v lokalite Schulerloch na odpustovú slávnosť. Pre tohtoročné leto vo výnimočne slnečný deň bez zrážok sa o pätnástej hodine zhruba 40 pútnikov zhromaždilo pred farským kostolom a naše putovanie sme začali slávnostným požehnaním z rúk nášho pána farára Ľubomíra. Našou prvou a jedinou zastávkou bola vyhliadka pod vrcholom Pieskovca, z ktorej sme sa kochali pohľadom na Tatry, mesto i Ferčekovce. Nasledujúci čas putovania sme užitočne využili na modlitbu svätého ruženca a po príchode do cieľa si každý našiel pohodlné miesto na slávenie svätej omše pod holým nebom. Jej hlavným celebrantom bol nový dekan spišskonovoveského dekanátu, vdp. Slavomír Gallik a medzi koncelebrantami sa nachádzal okrem nášho pána farára i novodiakon z mesta, Lukáš Stolárik. Počas spojenia neba so zemou – svätej omše – sme mali možnosť vyprosovať si od Panny Márie duchovnú posilu a po nej sme čas trávili v družných a podnetných rozhovoroch. Únavu, ktorú niektorí z nás po návrate domov cítili, zmierňoval fakt, že takto strávený čas mal zmysel. Prečo?
Pretože čomukoľvek dáva pravý zmysel jedine Boh.
L.F.
Schul_16.07.2014_1Schul_16.07.2014_2Schul_16.07.2014_3Schul_16.07.2014_4

Farnosť Ferčekovce – 1.výročie vzniku – 10.7.2013 – 10.7.2014

Drahý duchovný otec Ľubomír!

Vo všetkom sa zvykne hovoriť, že začiatky sú najťažšie. Touto svätou omšou v predvečer 1. výročia vzniku našej farnosti sme mali možnosť pripomenúť si nielen jej vznik, ale aj začiatok Vašej pastorácie a spravovania Božieho ľudu. Tým rozumieme vysluhovanie sviatostí; mali sme tu krsty, sviatosť prvého svätého prijímania, sväté spovede a sviatosti manželstva či pomazania chorých, no v neposlednom rade Oltárnu sviatosť, čiže Ježiša, Eucharistiu. Práve preto náš začiatok nebol ťažký, pretože sme začali s Ježišom, s Ním ide všetko ľahšie.
Asi dve najvýznamnejšie zmeny nastali v novembri, kedy sa sväté omše začali konať v tomto chráme a v máji, kedy ste sa mohli presťahovať do budovy fary.
Za milé a povzbudivé slovo pri kázňach, za zveľaďovanie našej farnosti, za Ježiša, ktorého nám podávate z oltára Vám patrí veľká vďaka. Pre nás bol vznik našej farnosti vymodleným snom, a preto ako symbol našej vďaky, prijmite, prosím, tento pohodlný darček, na ktorom sa Vám prisnia momenty strávené vo farnosti Ferčekovce.
L.F.
1.vyrocie farnosti_obr

1.sv. prijímanie – Novoveská Huta – 01.06.2014

1.sv.pri._01.06.2014_1 NH 1.sv.pri._01.06.2014_ 6 NH 1.sv.pri._01.06.2014_ 5 NH 1.sv.pri._01.06.2014_ 4 NH 1.sv.pri._01.06.2014_3 NH 1.sv.pri._01.06.2014_2 NH

1.sv.prijímanie – Ferčekovce – 25.05.2014

Naše farské spoločenstvo prežívalo v nedeľu 25.5.2014 po prvýkrát slávnosť 1. svätého prijímania. Tento nezabudnuteľný deň s napätím očakávali hlavne naše deti, ako aj my rodičia, krstní rodičia a celá farská rodina. Na prvé prijatie Ježiša sa deti pripravovali niekoľko mesiacov za pomoci rodičov, duchovného otca a katechétov. Každý týždeň sa stretávali, aby pod vedením duchovného otca lepšie spoznávali Ježiša a upevňovali si vedomosti, ktoré sú taktiež potrebné pre uvedomenie si tohto veľkého Božieho daru. Duchovný otec vyzval nás rodičov, aby sme si uvedomili úlohu v tejto príprave a nezabúdali na osobný príklad nábožnosti, lásky ku Kristovi, spoločnú modlitbu a láskavé povzbudenie.
V deň slávnosti deti prežívali veľkú radosť. Odeté v bielych rúchach spoločným spevom chválili Boha a ďakovali za tento veľký deň, ktorým sa život s Ježišom nekončí, ale začína! Duchovný otec im v príhovore pripomenul dva veľké zázraky Božej lásky, ktoré nám Ježiš zanechal – svätú spoveď a sväté prijímanie. Hlavným posolstvom tejto slávnosti boli slová sv. Pavla:
Všetci tvoríme jednu rodinu, jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe, ktorým je Ježiš Kristus.
Celý nasledujúci biely týždeň deti sa deti zúčastňovali na sv. omšiach, aby sa osobne stretávali s Ježišom v Eucharistii.
Vďaka, Pane, za tento veľký deň, že sme ho mohli prežiť spolu s Tebou!
Žehnaj naše deti, aby boli Tebe na slávu, sebe na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.
L.J.

 1.sv.prijímanie_25.05.2014_11.sv.prijímanie_25.05.2014_3 1.sv.prijímanie_25.05.2014_2

Odpustová svätá omša Fatimskej Panny Márie – 11.05.2014

Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakowe bola bezprostrednou prípravou na prvú odpustovú sv. omšu našej farnosti, ktorá bola v nedeľu 11.05.2014. Fatimská Panna Mária – matka modlitby ruženca a modlitieb za obrátenie hriešnikov. Buďme vďační Pánu Bohu za našu novú farnosť, za duchovného otca, za kostol, v ktorom môžme vytvárať farské spoločenstvo, za každého človeka, ktorého nám Pán pošle do cesty. Ku slávnostnej atmosfére prispel aj spevácky zbor zo Spišskej Kapituly.

Púť do Sanktuária Božieho milosrdenstva – Krakow, Lagiewniki – 10.05.2014

Je sobota 10. mája, skoré ráno – 5:00 hod. Cieľ našej púte je Krakow – Svätyňa Božieho milosrdenstva. Plní radosti nastupujeme do autobusu a pridávame sa tak po prvýkrát ako nová farnosť ku celoslovenskej púti , ktorú už desiaty rok organizovalo rádio Lumen. Vystupujeme v Krakowe – a prší. Cestou od autobusu k samotnej svätyni sa však každým našim krokom  počasie zlepšovalo a napodiv po krátkom čase nás už ohrievalo slnko. Po príchode ku svätyni sme sa pripojili k ostatným pútnikom modlitbou ruženca k Sedembolestnej Panne Márii. O 10:30 hod. začala slávnostná sv. omša na balkóne svätyne. Naša skupina zaujala miesto na lúke hneď pod týmto balkónom. Hlavným celebrantom bol otec biskup Štefan Sečka. Na začiatku sv. omše nás pozdravil kardinál Stanislav Dziwisz. Poďakoval, že putujeme k Božiemu milosrdenstvu, ktoré nás duchovne spája. Otec biskup Štefan Sečka upriamil svoj príhovor na Sedembolestnú Pannu Máriu.  Bezprostredne po sv. omši sa konala poklona Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti. Duchovne sme viacerí pookriali v kláštornej kaplnke pri obraze Milosrdného Ježiša a  relikviách sestry Faustíny. Niektorí z nás boli nadšení návštevou v centre sv. Jána Pavla ll. O 15:00 hod. sme sa všetci zúčastnení modlili Korunku Božieho milosrdenstva. Táto modlitba je silná vždy, ale keď sme sa ju modlili tisíce ľudí spolu, zdalo sa mi,  že prenikla nebesia.
Všetci na púti sme boli zjednotení s našim duchovným otcom Ľubomírom Vojtašákom. Spolu po ceste tam aj späť sme sa modlili svätý ruženec. Náš duchovný otec nás spája svojou nenápadnou a pritom silnou autoritou. Prejavilo sa to aj na tejto púti, boli sme jedno srdce a jedna duša. Ja som túto púť takto vnímala a som vďačná všetkým, s ktorými som mohla k nášmu Milosrdnému Pánovi putovať.
G.F.

Lagiewniki 10.05.2014_1 Lagiewniki 10.05.2014_3 Lagiewniki 10.5.2014_2