Výroba adventných vencov

Blíži sa obdobie adventu, kedy sa v našich domovoch pripravujeme na príchod nášho Spasiteľa na tento svet. Naše čakanie symbolizuje adventný veniec so sviecami, ktoré sa zažínajú po štyri adventné nedele. Tohto roku vám ponúkame prísť si zhotoviť adventný veniec v sobotu 28. 11. od 15,00 hod. do 18:00 hod. na faru, kde bude k dispozícii čačina a návod, ako ho urobiť. Prinesiete si len štyri sviečky a ozdoby. Hotový veniec sa odloží pred oltár, kde bude pri sv. omši v nedeľu posvätený.Všetci ste srdečne vítaní!

 

 

adventné vence