Sviatosť birmovania

Zápis na birmovku

– prihlásiť sa na prípravu na prijatie sviatosti birmovania možno v sakristiách kostolov u duchovného otca
– prihlásiť sa môžu žiaci od 8. ročníka ZŠ nahor
– je potrebné prihlásiť sa čo najskôr, aby sa mohla naplánovať a začať príprava
– na birmovku sa môžu prihlásiť aj dospelí, ktorí budú mať osobitnú prípravu
– birmovka bude na budúci rok (podľa toho, aký termín nám určia z biskupského úradu)