Sviatosti

Máme 7  sviatostí:

  • Krst
  • Sviatosť birmovania
  • Eucharistia
  • Sviatosť zmierenia
  • Pomazanie chorých
  • Kňazstvo
  • Sviatosť manželstva