Ochrana osobných údajov

https://gdpr.kbs.sk/obsah/sekcia/h/cirkev/p/zavazne-predpisy-rkc

 

Zodpovedná osoba GDPR:

Konferencia biskupov Slovenska
Kapitulská 11
P.O.BOX 113
814 99 Bratislava

IČO: 00684325

DIČ: 2020804841

email: dpo@kbs.sk