Kňazi

Farár:

Ľubomír Vojtašák

– ordinovaný 16.06.2001

– pochádza z oravskej obce Rabčice

– sudca cirkevného súdu Spišského biskupstva

– vo farnosti pôsobí od 10.06.2013

 

Kňazi pochádzajúci z farnosti:

Ferčekovce:

Vladimír Dzurenda – pôsobí na misiách v Kazachstane.

Novoveská Huta:

Marián František Vikartovský, O.Praem – pôsobí v kláštore premonštrátov v Holíči.