Výroba adventných vencov

Blíži sa obdobie adventu, kedy sa v našich domovoch pripravujeme na príchod nášho Spasiteľa na tento svet. Naše čakanie symbolizuje adventný veniec so sviecami, ktoré sa zažínajú po štyri adventné nedele. Tohto roku vám ponúkame prísť si zhotoviť adventný veniec v sobotu 28. 11. od 15,00 hod. do 18:00 hod. na faru, kde bude k dispozícii čačina a návod, ako ho urobiť. Prinesiete si len štyri sviečky a ozdoby. Hotový veniec sa odloží pred oltár, kde bude pri sv. omši v nedeľu posvätený.Všetci ste srdečne vítaní!

 

 

adventné vence

Farská púť po kláštoroch v Roku zasväteného života 27.6.2015

Dňa 27.6.2015 sa konal na celom Slovensku Deň otvorených dverí kláštorov. Aj naša farnosť využila túto jedinečnú možnosť nazrieť za dvere klauzúry a vidieť, ako žijú rehoľníci a rehoľníčky.

Vyrazili sme – plný autobus –  skoro ráno na čele s naším duchovným otcom Ľ. Vojtaššákom, aby sme stihli svätú omšu v Kláštore bosých karmelitánov sv. Jozefa a Karmelskej Panny Márie v Lorinčíku pri Košiciach. Po nej nás so životom v kláštore oboznámil sympatický páter Rudolf. On a jeho traja bratia karmelitáni slúžia ľuďom hlavne apoštolátom vo forme duchovných cvičení a obnov, rozširujú úctu k sv. škapuliaru a pomáhajú objavovať krásu vnútornej modlitby. Potom nám brat Miro, ktorý je bratrancom nášho pána farára, porozprával o svojom povolaní do rehole a predviedol nám karmelitánsky habit v plnej kráse, keď si založil aj biely plášť, ktorý nosia pri modlitbe a ktorý je zároveň symbolom proroka. Niektorí z nás využili aj možnosť sv. spovede a potom sme sa v ich hosťovských priestoroch občerstvili aj na tele. Po spoločnom fotografovaní sme neradi opúšťali milých rehoľníkov a prekrásne prírodné prostredie, kde stojí ich pekný nový kláštor.

Ďalším cieľom našej púte bol Kláštor bosých karmelitánok sv. Jozefa a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie v Košiciach na sídlisku KVP. Je to kláštor s prísnou klauzúrou, preto sme mohli hovoriť iba s jednou zo sestier, s tzv. vonkajšou sestrou – Rafaelou, ale aj tak to stálo za to. Najprv sme si pozreli tzv. hovorňu, kde sestry prijímajú rodinné návštevy za mriežkou a potom sme navštívili ich verejnú kaplnku. S.Rafaela nám pútavo porozprávala o živote u nich v kláštore, opísala ich denný režim a poslanie. Keďže sestry nevychádzajú za bránu kláštora, ľudia im prinášajú svoje modlitbové úmysly a sestry svojimi intenzívnymi modlitbami príhovoru prispievajú k záchrane sveta a duší pre večnosť. Hlboký duchovný život sa odrážal aj na tvári s. Rafaely, ktorá priam žiarila, keď rozprávala o svojej ceste do kláštora a o svojom povolaní. Zaplavili ju totiž desiatky otázok zo strany návštevníkov a dozvedeli sme sa napr., že vôbec nejedia mäso a že nemajú zrkadlo :-) . Ich kláštor vznikol r. 1995, keď tu prišli štyri sestry zakladateľky zo Zakopaného z Poľska. V súčasnosti je ich spolu trinásť. Pre ich rehoľu je typická úcta k sv. Jozefovi, patrónovi rodín. Bolo pre nás tiež zaujímavé rozprávanie o menej známej karmelitánskej svätici – Malej Arabke, sestre Márii od Ukrižovaného Ježiša, ktorej obraz sme videli v kaplnke. Bola obdarená mnohými milosťami a darmi Ducha Svätého.

Nakoniec sme navštívili Kláštor sestier redemptoristiek Ježiša Krista Vykupiteľa sveta, ktorý sídli na kopci nad Kežmarkom. S krásnym výhľadom na štíty Vysokých Tatier sme vstupovali cez bránu kláštora, kde nás už sestričky očakávali s pripraveným programom. Začali sme v kláštornej kaplnke, kde nám sestra predstavená porozprávala o založení ich kláštora v r. 2005 a o ich živote. Potom nasledovala prehliadka všetkých častí objektu, hlavne obrovská záhrada s malebnými zákutiami a jazierkom sa nám páčila. Skončili sme besedou so sestrami v dome, ktorý sa nazýva Nazaret a slúži pre účastníkov duchovných obnov, ktoré sestry organizujú. Nakoniec nás čakalo skutočne bohaté občerstvenie vo veľkom záhradnom stane a ešte intenzívne rozhovory s milými redemptoristkami. V tomto kláštore odznievali modlitby za farnosť Ferčekovce ešte predtým, než bola zriadená a teraz sme vďační za túto duchovnú službu. Nechcelo sa nám od nich odísť, ale čas bol už pokročilý.

Púť po kláštoroch, na ktorej sme sa zúčastnili, v nás zanechala výraznú stopu, pretože nielen uspokojila našu zvedavosť, ale obohatila nás aj hlboko duchovne. Sme radi, že vo všetkých troch kláštoroch sme mohli nechať aj svoje prosby o modlitby na naše úmysly aj o modlitbu za našu mladú farnosť.

 

 

Hraná krížová cesta 27. marca 2015

V posledný piatok pred Veľkým týždňom sme mali možnosť zúčastniť sa hranej krížovej cesty, ktorú si pre našich farníkov nacvičili deti a mládež z Ferčekoviec pod vedením pani katechétky Zuzky Kaščákovej. Za sprítomnenie Ježišovho utrpenia im patrí veľká vďaka.

Pred Pilátom Pred Pilátom 2 Pred Pilátom 3 Bičovaný KrizCesta-9 KrizCesta-10 KrizCesta-11 KrizCesta-13 KrizCesta-14 KrizCesta-16 KrizCesta-17 KrizCesta-18 KrizCesta-19 KrizCesta-20 KrizCesta-22 KrizCesta-23 KrizCesta-25 KrizCesta-26 KrizCesta-27 KrizCesta-28 KrizCesta-29 KrizCesta-30 KrizCesta-33 KrizCesta-34 KrizCesta-37 KrizCesta-38 KrizCesta-40

Slávnosť Zvestovania Pána – 25.3.2015

Vo farskom kostole vo Ferčekovciach bola na slávnosť Zvestovania Pána 25.3.2015, ktorý je súčasne Dňom počatého dieťaťa, sv. omša, ktorú celebroval duch. otec Pavol Hudák, rektor Domu Anky Kolesárovej – Centra mladých vo Vysokej nad Uhom.
Po sv. omši bola prednáška na tému: Postabortívny syndróm a čo ďalej.
O možnosti duchovnej adopcie nenarodeného dieťaťa je viac informácií TU

Deň počatého dieťaťa

Diecézne stretnutie mladých – 29.03.2015

Diecézne stretnutie mladých so spišským biskupom Mons. Štefanom Sečkom sa tohto roku uskutoční na Kvetnú nedeľu 29. marca 2015 v Spišskej Kapitule. Témou je „Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha“. Program sa začne o 10.00 sv. omšou v Katedrále sv. Martina a pokračovať bude v Kňazskom seminári. Súčasťou programu bude rozhovor s otcom biskupom a svedectvá o čistote. Účasť prisľúbili hostia – Richard Vašečka a Dominika Gurbaľová. Mladí sa na stretnutí dozvedia viac o Národnom stretnutí mládeže P 15 v Poprade a o Svetových dňoch mládeže 2016 v Krakove. Pre účastníkov bude pripravené aj pohostenie. Stretnutie ukončíme spoločnou adoráciou v katedrále.

Krížová cesta v pôstnom období 2015

Krížová cesta počas pôstneho obdobia– sa koná pravidelne v piatok o 17.30 hod. aj vo Ferčekovciach, aj v Nov. Hute. V nedeľu vo Ferčekovciach o 13.30 hod., v Nov. Hute o 14.30 hod.

Svetový deň chorých – 11.02.2015

Svetový deň chorých – v stredu 11.2.2015 na spomienku Panny Márie Lurdskej budeme si pripomínať už 23. Svetový deň chorých. V utorok v Novoveskej Hute a v stredu vo Ferčekovciach vo sv. omši budem udeľovať chorým a starým sviatosť pomazania chorých.

Teológia tela Jána Pavla II – nedeľa 15.02.2015

Ďalšia katechéza z cyklu o ľudskej láske, známa pod názvom „Teológia tela“, bola v nedeľu 15. 02. 2015 o 16,00 hod. v pastoračnej miestnosti farského úradu.
Katechézu nájdete kliknutím na odkaz: Telógia tela 15.2.2015

1. prednáška 19.01.2014
2. prednáška 16.02.2014
3. prednáška 16.03.2014
4. prednáška 18.05.2014
5. prednáška 15.06.2014
6.prednáška 21.09.2014
7.prednáška 16.11.2014
8.prednáška 18.01.2015