1. sväté prijímanie

Slávnosť 1. sv. prijímania 2016
– vo Ferčekovciach v nedeľu 08.05.2016

 

Príprava na 1. sv. prijímanie

– každý piatok o 16.45 hod. na fare

– po nej sa deti zúčastnia na sv. omši za účasti detí o 18.00 hod. vo farskom kostole vo Ferčekovciach

– tento rok sa pripravujú na 1. sv. prijímanie 4 deti z našej farnosti: Juraj Leskovianský, Laura Pagáčiková, Lýdia Pekárová, Filip Šťastný

 

 

Slávnosť 1. sv. prijímania 2015

– v Novoveskej Hute v nedeľu 17.05.2015
– vo Ferčekovciach v nedeľu 24.05.2015

 

Príprava na 1. sv. prijímanie

– každý piatok o 16.45 hod. na fare

– po nej sa deti zúčastnia na sv. omši za účasti detí o 18.00 hod. vo farskom kostole vo Ferčekovciach

– tento rok sa pripravuje na 1. sv. prijímanie 8 detí z našej farnosti:

z Ferčekoviec 3 – Laura Vaicová, Jakub Husár, Viliam K. Kubičár

z Novoveskej Huty 5 – Martin G. Bartko, Norbert Frankovič, Samuel Jurík, Filip Sabovčík, Tomáš Novaček

 

1. sv. prijímanie – Ferčekovce 05.05.2016

http://fercekovce.fara.sk/wp-content/uploads/2016/05/1.-sv.-prij%C3%ADmanie-2016-5-2.jpg

Zľava (deti): Laura Pagáčiková, Filip Šťastný, Juraj Leskovjanský, Lýdia Pekárová

1. sv. prijímanie – Ferčekovce 24.05.2015

Zľava (deti): Jakub Husár, Laura Vaicová, Viliam K. Kubičár

1. sv. prijímanie – Novoveská Huta 01.06.2014

http://fercekovce.fara.sk/wp-content/uploads/2014/05/1.sv_.pri_._01.06.2014_1-NH.jpg

1. sv. prijímanie – Ferčekovce 25.05.2014

http://fercekovce.fara.sk/wp-content/uploads/2014/05/1.sv_.prij%C3%ADmanie_25.05.2014_1.jpg